Страстта е като вечните скали

"Защо ли огънят на красотата,
не е подобен драги, на главнята..."
В.Риборов


Защото красотата не умира,
не се изпепелява, не гнети,
като главнята- пламне и руши,
докъто всичко в себе си убива.

Когато видиш птицата граблива
над теб и любовта ти да кръжи,
не я замервай с острите стрели
на твоя поглед, ни с омраза дива!

Сластта е мимолетна, порив, дим,
родена сред години на самотност
от нуждата на споделена радост.

Страстта е като вечните скали
устойчиви при всяка твоя волност
с безгрижния размах на младост.

0 коментара:

Публикуване на коментар