Ти си отговор на моя зов

Кърви сърцето ми в любов,
но ти си отговор на моя зов
и трепетът на твоите очи
прекършва всякакви злини.
Обидна истина къде,
аз носех в моето сърце,
че днес очите си отварям
и на любовта ръка подавам?
И в нова кичеста премяна,
с усмивка мила и засмяна
обвивката събарям зла
с усещането ново за жена.

0 коментара:

Публикуване на коментар