Дом за птици
Когато си тръгваш, когато боли
и падат в краката ми мъртви вселени,
се взирам в очите на празния  лист
и вече не знам на къде да поема.

А вече съм толкова много сама,
а вече съм толкова много далече...
Щом стъпките твои измил е дъжда,
остава единствено хладната есен

да свие в душата ми празно гнездо,
и щом се завърнат на пролет ятата
да бъда за теб и за птиците дом
когато остават сами в тъмнината.


0 коментара:

Публикуване на коментар