Пропуснато лято


Самотното ми лято
дойде ли, та си тръгна?
През локвите прецапа
и времето посърна.

Пропуснах да го срещна
по нивите, по плажа...
Как дюлята отсреща
на клона е узряла?

Изпратило ми вчера
писмо по гълъбица,
че помнело във мене
момичето Росица.

Сънувам, че съм пролет
във клоните на вишна,
че пеперуди гоня,
и че не съм излишна...

0 коментара:

Публикуване на коментар