Но вече знам просторите защо саЗагубили взаимно чувство нежно,
сме дали път на чувството небрежно,
а в него свирят бури и трънаци
щом, аз и ти подобно на сокаци
в случайни срещи със случайни хора,
на себе си се случваме. Опора
намираш в нея ти, а аз в крилете
на птицата, която ми донесе
сонетите на Шекспир, не защото
е писал на душата си с перото...
Защото в извор пих, но ненапих се
и в себе си сама не приютих се.
Но вече знам просторите защо са.
Аз мога там да бъда просто, Роса

0 коментара:

Публикуване на коментар