Стиховете на грандо - графомана

Те идват на белия свят
безчувствени и бездиханни,
като мъртвородени деца,
като акт на подаяние.

Нямат трепета преживян,
в тях не пламтят дири,
сто заучени фрази там,
като празни потири...

Сочат път, но самите те
без кураж и без посока
се опасват с бодлива тел,
за да си пускат и пият сока.

0 коментара:

Публикуване на коментар