По подразбиране
Той е тук.
по подразбиране
Има място на моя балкон,
но няма нужда от коментиране,
всеки на своя си клон.

И така
в споделения вятър
и споделените планини,
никой от нас няма понятие
от споделяне на мечти.

И съвсем
сме във безпонятие:
кой, по кое време и как,
без многоточие и заглавие
да му тегли черта.

Ей, така
денонощно тикаме
той сльнцето, а аз луната
не е време за опониране
майка съм на децата.

0 коментара:

Публикуване на коментар