Тъжно лятоПо -тъжно е от мен! Какво да кажа?!
Да го описвам в стих не ми отива.
Аз още се препъвам във паважа,
когато  сенките се разотидат.

Аз още на везните надделявам:
кога да го ударя  на изкуство,
с коя да прося, със коя да давам,
кога от чужди сълзи да не вкусвам.

Но как да рикоширам в тишината
когато ми се случи на раздяла?
Пръстта е пръст по-тежка от земята,
затуй над нея никой не остава.

0 коментара:

Публикуване на коментар