Да се превърнеш в лебед!


На Тони
Ти бе грозното патенце. Помниш ли?
Ей, такова със сбръчкано чело!
На нощта ми вратата отвори,
замълча във очакване. Чедо!

Най–добрата не бях от която,
да научиш какво е обичане.
Все в забързано, сприхаво лято
ми горяха петите от бичове...

Покрай теб ми препускаха дните,
все разпенени, все озверели.
На красивите рози бодлите,
са досущ като малки разстрели.

Ти ги чакаше с толкова трепет -
осемнайсет завършени. Точно.
Този миг те превръща във лебед,
а небето е знай, двупосочно.

Пътят който те вика и мами
е и онзи за който копнееш,
а пък другия, който не знаеш
- който винаги води към мене.

0 коментара:

Публикуване на коментар