От вчера нарушавам правилата

От вчера не мълча, напротив викам
срещу клисаря, срещу целия ми Хал.
От вчера нарушавам правилата
и ръчкам с пръчка купчината жар.
На прицел ми е вятъра, по него
ще стрелям с мръсни думи, нищо че
не би ме чул ни Попа, ни небето
и  зная точно колко прави две и две.
По пътя ми щурци и треволяци
пресмятат всички минуси във мен,
от ризата ми правят си калпаци
и всеки е най - мъдрия серсем...
А аз си стрелям, млъкване не зная
и крача като улава овца.
Днес жъна туй което съм посяла
и меся хляб от жито и лъжа.

0 коментара:

Публикуване на коментар