Живот

От стъпките ни, цял един живот
се сбира като в мидена черупка.
Пред прага на последния залог
надеждата в очите ни мъждука.

0 коментара:

Публикуване на коментар