Виновна съм

Откакто те създадох като стих
на тайните ми вечери, ме хулят
защото тишитната си смутил
на вятъра, луната и на тия,

които носят белег от жена
и сълзите умеят да прикриват...
Подкарвал си жребците на езда
защото стремената им утиват...

Виновна съм...Аз знам... Че ето тук
отляво ме пристяга чехълът,
че самодивското в кръвта не укротих,
че те раздадох на тринайсти в петъка.

Че късно се родих и че родих
на изгрева несбъднатите стихове,
че ти не бе от всички най – красив,
но бе от всички най- неутолимия.

0 коментара:

Публикуване на коментар