Нещо безвъзвратно ще се случи

Знам, че утре нещо ще се случи.
Нещо, ще възкръстне може би.
Може твоят страх да се пречупи
и към мене...и към мен да тръгнеш ти.

Или някой странник да почука
на вратата в рукналият дъжд
и под стъпките припрени на капчука,
ти да се окажеш този мъж.

Нещо безвъзвратно ще се случи,
ако духне вятър, ако тръгнеш ти...
Любовта ми ще пресъхне като ручей
и от празното в душата ще горчи.

От предчувствия понякога обзета
пиша стихчета с по три куплета.

0 коментара:

Публикуване на коментар