С белег върху челото – жена.

Читателю, с изтънченият вкус
ела в света на моите сонети!
Танцувам в тях житейския си блус
с една звезда която вечно свети.

Във извора на старите поети
доливам и от своите мечти
та вечно красотата да звучти
от римите на чувствата възпети.

Стани свидетел на една душа
която е ранена и ранява
която пада и отново става
със белег върху челото – жена.

Изправена във целия си ръст
кова сонети върху своя кръст.

Превод:
http://lycki.blogspot.com/2012/02/blog-post_13.html

0 коментара:

Публикуване на коментар