Ако ти ме повикаш сега

Ако ти ме повикаш сега,
ако точно сега ме повикаш
и небето протегне снага
чак додето светът ми се взира...

Ако ти не дочакаш денят,
а се втурнеш за мен да разпитваш
и откриеш във стъпка сълза
от която кошута е пила,

аз ще взема от огън вода
да полея кашмирена риза
и със връвчица от синева
ще открехна вратата да слизат

във ръцете ти сноп небеса.
Ако ти ме повикаш сега.

Превод на руски:

http://lycki.blogspot.com/2012/03/blog-post_13.html

0 коментара:

Публикуване на коментар