Боли ме от надгробни песни

Вали
Навън е есен,
а във душата загорча.
Боли ме
от надгробни песни,
от свещ
и от тамян
и от искрата
на последната надежда
която
предусетила смъртта
провиква се:
О миг,
поспри!
Не ме повеждай
по този път
към неизвестността!

0 коментара:

Публикуване на коментар