Случи ми се нещо нереално

Беше много, много ототдавна.
Спомням си, че бях почти дете.
Случи ми се нещо нереално –
влюбих се в едно добро момче.

В погледа му двата изумруда,
галеха ми жадното лице...
Не, не беше туй момче красиво,
ала беше с ангелско сърце.

Как открадна първата целувка,
в дните си до днес и не разбрах,
но след нея ничия милувка
със душата си не пожелах.

После завъртя ни колелото,
чашата с горчилката изпих,
щом със два фалшиви гроша,
двата изумруда замених.

Нека този разказ ви напомня,
истината стара на света:
че любов с пари се не купува,
нито се измерва на везна.

0 коментара:

Публикуване на коментар