Бе късно любовта си да спасим

Бе късно любовта си да спасим,
когато тръгнахме в различни друми,
ала остана въглен да гори
и да ни пари докато сме живи.


Бе късно в пътя си да спрем
и да признаем любовта си,
затуй сега отчаяно кълнем
и дните си, и нощите си къси.


Бе късно... беше призори,
една сълза в окото ти въздъхна,
а моята душа се сви
от мъката, която я облъхна.


А днес е рано, твърде рано
да върнем времето назад.
Животът ни - сираче зажадняло
за нежна ласка в плътен мрак...


И тъй, додето поглед стига,
ни изход виждаме, ни брод:
самотен път в пустиня суха
е полусъществуващият ни живот.

0 коментара:

Публикуване на коментар