Познавам те - добър и скромен

Lycki & Mojsei

Познавам те - добър и скромен,
но блика в душата студ,
защото онзи спомен
нахлува, но вече като луд.

Затуй бушуват сетивата,
а чувствата сивеят
и чезне в сянка добротата -
душите ни в страх немеят.

Сиротната душа блуждае -
дъх леден носи й морето,
а тя примира и ридае,
защото дави се детето.

Не знаех, че разлъка
душите притъпява
чрез бликащата мъка…
Какво ли отстоява?

С изстръпнала душица
посрещам всеки следващ ден -
търся бистрата водица,
която бликаше у мен.

Виж поредната сълзица -
тя за тебе вечно плаче,
но скътала е искрица
с надежда на сираче.

0 коментара:

Публикуване на коментар